Inwestycje planowane

  1. Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej  od komory K-33/P-2 do ul Ostrobramskiej 101 – 159,0 m
  2. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej  od O-52/L-13/L-1/ST2 do węzła c.o. w budynku przy ul. Baleya 5 – 54,0 m
  3. Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do ul. Bugaj 3 – 62,0 m
  4. Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej od komory S-18 do komory S-24 z przyłączami do budynków ul. Szpitalna 1, ul. Zgoda 4 – 447,0 m
Sieci Warszawy 2