Termomodernizacja

Centralna dostawa ciepła z kotłowni lokalnych oraz wykorzystywanie liczników ciepła w budynkach jako podzielników kosztów jest przeszkodą, przy sprawiedliwym rozliczaniu efektów termomodernizacji co skutkuje problemami z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej. W systemie kotłowni, objętych Projektem, w przypadku przeprowadzenia działań oszczędzania energii, w dowolnym przykładowym budynku, czy to w oparciu o termomodernizację, czy to metodami nieinwestycyjnymi, nie ma możliwości sprawiedliwego rozdziału korzyści z tych inwestycji.

Budynek po przeprowadzeniu termomodernizacji elewacji

Właściciele budynków podejmujący inwestycje efektywności energetycznej ponoszą koszty, natomiast korzyści rozkładają się na wszystkich Odbiorców systemu ciepłowniczego, podłączonych do jednej kotłowni lokalnej. Zatem w chwili obecnej trwa stan niezgodny z zasadą „polluter pays principle”, ponieważ koszty za ochronę środowiska nie są ponoszone prawidłowo wśród użytkowników ciepła podłączonych do jednej kotłowni lokalnej. Przeszkód takich nie ma przy zasilaniu budynków z indywidualnych węzłów cieplnych.

 

sss
Sieci Warszawy