BHP

Budowa sieci ciepłowniczej

Budowa sieci ciepłowniczych związana jest z koniecznością wykonania wykopów ziemnych oraz zgromadzenia w pobliżu wykopów rur, z których następnie powstanie planowana sieć ciepłownicza. Z uwagi na fakt, że wykopy mogą osiągać nawet kilkadziesiąt metrów pomimo ich zabezpieczenia powoduje szereg utrudnień, których nie sposób skutecznie wyeliminować. Dodatkowo plac budowy sieci ciepłowniczej przeważnie zlokalizowany jest w pobliżu budynków.

Budowa sieci ciepłowniczej

Zatem podczas budowy sieci ciepłowniczych mieszkańcy/użytkownicy budynków powinni zachować szczególną ostrożność w pobliżu wykopów ziemnych, przy przejściach nad wykopami oraz w miejscach wprowadzania rur przez ściany do budynków. Zasada ostrożności w postępowaniu powinna dotyczyć w szczególności opieki nad dziećmi, których ciekawość może mieć tragiczne konsekwencje.

Sieci Warszawy 2