Przebudowa przyłącza do budynku przy ul. Wyszogrodzkiej 6

Przebudowa przyłącza do budynku przy ul. Wyszogrodzkiej 6 – 136,0 m.


Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Sienkiewicza i ul. Boduena.

Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory S-16/P-1 do ul. Sienkiewicza i ul. Boduena – 176,0 m.


ZOBACZ WIĘCEJ

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, jako instytucję zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego służącemu przekazywaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności poprzez:
  1. specjalny adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl, lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Sieci Warszawy 2