Przebudowa odgałęzienia sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pytlasińskiego

Przebudowa odgałęzienia sieci ciepłowniczej od komory O-25/L-1A wraz z przyłączami w rejonie ul. Pytlasińskiego – 882 m


Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Wybieg oraz ul. Słonecznej

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory O30/L1 do O30/L1A wraz z przyłączami do budynków ul. Wybieg 14, 19, 21, 22, 23, 24 oraz ul. Słoneczna […]


ZOBACZ WIĘCEJ

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, jako instytucję zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego służącemu przekazywaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności poprzez:
  1. specjalny adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl, lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Sieci Warszawy 2