Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy Al. Armii Ludowej 12 oraz ul. Marszałkowskiej 27/35

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory S44 do budynku przy Al. Armii Ludowej 12 wraz z przyłączem do budynku przy ul. Marszałkowskiej 27/35 – 184,00 […]


Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Bonifraterskiej 15 i ul. Andersa 16

Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory B-1 do przyłącza przy ul. Bonifraterskiej 15 i ul. Andersa 16 – 420,00 m


ZOBACZ WIĘCEJ

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, jako instytucję zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego służącemu przekazywaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności poprzez:
  1. specjalny adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl, lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Sieci Warszawy 2