21 lipca, 2021
Ilość budowanej
sieci w metrach

Przebudowa przyłącza sc do włączenia do sieci 2xDN150 przy studni H-6/L-12/L-1/P-1/ST-2 do budynku ul. Kochanowskiego 11 – 49 m