Zakończenie przebudowy magistrali „A” w rejonie ul. Rembielińskiej oraz ul. Kondratowicza.

Zakończenie przebudowy magistrali „A” na odcinku od komory ciepłowniczej A- 12A do komory A-24 – etap I w rejonie ul. Rembielińskiej oraz ul. Kondratowicza


Zakończenie przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul. Marymonckiej oraz ul. Grębałowskiej

Zakończenie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory H-9 do budynków przy ul. Grębałowskiej 23/25, Marymonckiej 89/91, 93/97oraz ul. Cegłowskiej 52 


ZOBACZ WIĘCEJ

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, jako instytucję zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego służącemu przekazywaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl, lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci