Przebudowa przyłącza ul. Kochanowskiego

Przebudowa przyłącza sc do włączenia do sieci 2xDN150 przy studni H-6/L-12/L-1/P-1/ST-2 do budynku ul. Kochanowskiego 11 – 49 m


Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej ul. Międzynarodowa

Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory Pł-7/L-8 z przyłączami do budynków Międzynarodowa 46, 46/48a – 285 m.


ZOBACZ WIĘCEJ

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, jako instytucję zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego służącemu przekazywaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl, lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci