Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. Wawrzyszewskiej

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN700 od zakończenia sieci preizolowanej przy ul. Wawrzyszewskiej do komory T-39 – 130,00 m


Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Grochowskiej i ulicy Kamionkowskiej

Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory P-66/L-1A do komory P-68/L-3 w rejonie ulicy Grochowskiej i ulicy Kamionkowskiej – 162,00 m


ZOBACZ WIĘCEJ

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, jako instytucję zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego służącemu przekazywaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl, lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci