Lista planowanych inwestycji

Lp. Adres inwestycji
1 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory H-9 do budynków przy ul. Grębałowskiej 23/25, ul. Marymonckiej 89/91, 93/97 i ul. Cegłowskiej 52
2 Przebudowa magistrali „A” na odcinku od komory ciepłowniczej A-12A do komory A-24 – etap I i II w rejonie ul. Rembielińska/Kondratowicza