Inwestycje przesuniete na 2019 rok

1 Przebudowa przyłącza s.c. od studzienki H-18/P-6/S-4 do budynku przy ul. Szegedyńskiej 3
2 Przebudowy odcinka s.c. od komory SPS-3/L-3 w rejonie ulic Dobrej i Tamki do miejsca połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą preizolowaną
3 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory S-18/L-5 do budynków Nowy Świat 35 – oficyna prawa, Nowy Świat 35 – front, Nowy Świat 37, Nowy Świat 39 – oficyna poprzeczna, Nowy Świat – front, Nowy Świat 41, Nowy Świat 43
sss
Sieci Warszawy