styczeń 8, 2020

W dniu 31 grudnia 2019 roku został zakończony projekt pt. „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap I”.

W ramach projektu wybudowano 20,7 km sieci ciepłowniczej preizolowanej.

Rozliczenie projektu nastąpi w połowie 2020 roku.

lipiec 5, 2018
Ilość budowanej
sieci w metrach
1 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory J-25/P-6 do komory J-25/P-6/P-2 z przyłączami do budynków Secemińska 3,5,7,9, Wrocławska 3 (ETAP 1) oraz do komory J-25/P-7 z przyłączami do budynków Gołuchowska 3,5,7 333,0
2 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory J-25/P-6 do komory J-25/P-6/P-2 z przyłączami do budynków Secemińska 3,5,7,9, Wrocławska 3 oraz do komory J-25/P-7 z przyłączami do budynków Gołuchowska 3,5,7 (ETAP 2) 202,0
3 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory C-27/P-4 do komory C-27/P-4/P-1 ul. Lenartowicza 173,0
4 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory S-18/L-2 do budynków Górskiego 3, 5, 5A, 7, Szpitalna 4, 6, 8, 8A, Chmielna 18/20 280,5
5 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory S-18/L-10 do budynków Bracka 16, 18, 18A, 20, 20A, 22, Chmielna 1/3, Nowy Świat 15/17, 19, 21, 21A, 23/25, 27, Al. Jerozolimskie 28, 30, 32 538,0
6 Przebudowa s.c. osiedlowej z komory C-31a/L-14 do budynków przy ul. Bryły 1, 3 w 6, Langego 2, 4, 6, 8 691,5
7 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory C-23/L-1 do komory C-23/L-2 ul. Cieszyńska 169,0
8 Przebudowa s.c. od trójnika przy bud. Różana 22/24 z przyłączami do budynku Różana 22/24, Dąbrowskiego 30, 23, 21a, Wiśniowa 15- Etap II: od ul. Różana do budynków: Różana 22/24, Dąbrowskiego 30, 23, 21a, Wiśniowa 291,0
9 Przebudowa s.c. od komory M-25 do M-27 ul. Bakalarska- etap II M-26 do M-27 125,0
10 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory O-56/P-7/L-2 do budynku Al. Jerozolimskie 144 605,5
11 Przebudowa osiedlowej s.c. od komory PŁ-14/L-2 do PŁ-14/L-2/L-1 w rejonie ul. Londyńskiej 424,0
12 Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory Ł-17/P-4 do Ł-17/P-5 przy ul. Bartyckiej 316,0
13 Przebudowa osiedlowej s.c. od P74/L3/SH9 z przyłączeniami do budynków Stanisławowska 7 i 9 189,5
14 Przebudowa s.c. z komory UK-7 z przyłączami do budynków przy ul. Wojciechowskiego 35, Zagłoby 1, 3 i Orląt Lwowskich 22, 24, 26, 28, 30, 32 677,5
15 Przebudowa osiedlowej s.c. od komory H-9/L-6 do budynków przy ul. Broniewskiego 60, 62, 64, 66, Magiera 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25A, Jarzębskiego 4 863,0
16 Przebudowa s.c. o od T14/L2 do T14/L5 z przyłączami do bud Potocka 33 i Bieniewicka 18A 213,0
czerwiec 14, 2018
Ilość budowanej
sieci w metrach
1 Przebudowa osiedlowej s.c. od komory H-20/L-12/L-2A do H-20/L-12/L-3 ul. Aspekt i ul. Renesansowej 32,5
2 Przebudowa s.c. od komory WP-24 do sieci rozdzielczej zasilającej Urząd Kontroli Skarbowej 57,0
3 Przebudowa s.c. między komorami R-10 i R-13 w ulicach: Tarczyńska, Niemcewicza, Asnyka. 481,5
4 Przebudowa osiedlowej s.c. od komory R-6 (odrzut w prawo) do budynków Raszyńska 3, 3A, Nowogrodzka 84/86 74,0
5 Przebudowa osiedlowej s.c. od studzienki L-20/S-4 do budynków Młynarska 25B i 27A 56,0
6 Przebudowa osiedlowej s.c. od komory Cz-27/P-1 do budynków Przemysłowa 30, Koźmińska 1B, Jezierskiego 3/5A, Rozbrat 16/18, Fabryczna 19, 21 – przyłącze Fabryczna 1/3 260,0
maj 25, 2018
Ilość budowanej
sieci w metrach
1 Przebudowa s.c. od W-50 do W-58 ul. Lewartowskiego 723,0
2 Przebudowa s.c. osiedlowej między studzienkami H-9/L-2/ST1 i H-9/L-2/ST3A ul. Schroegera/ Lipińska 236,5
3 Przebudowa s.c. osiedlowej między komorami A-19/L-3 i A-19/L-4/P-1 z przyłączami do budynków przy ul. Łojewskiej 3,5,7 i 9 oraz Chodeckiej 13 1 005,6
4 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory O-52/L-4/L-5/St-1 w rejonie ul. Pruszkowskiej 81,0
5 Przebudowa przewężenia magistrali ciepłowniczej „M” w okolicach ulicy Jutrzenki 385,0
6 Przebudowa s.c. pomiędzy komorami R-23 a R-24 w rejonie ul. Banacha 72,0
7 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory O-52/P-3 do komory O-52/P-4 w rejonie ulicy Wolnej Wszechnicy 113,8
8 Przebudowa osiedlowej s.c. od komory O-52 do komory O-52/P-3 w rejonie ulicy Wolnej Wszechnicy 378,7
9 Przebudowa s.c. pomiędzy komorami R-24 a O-50 z przejściem ul. Banacha 205,3
10 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory U-11/L-9/P-3 do budynków Wiktorii Wiedeńskiej 17, Marconich 11, Kubickiego 19 i 21 234,0
11 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory UW-24/P-2 do komory UW-24/P-2/L-3 ul. Belgradzka/Lokajskiego 353,0
12 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory U-27/P-2 do budynków Bacha 30, 34 153,0
13 Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory B-12/P-3 do budynków Bielańska 9, Al. Solidarności 75, 77, Tłomackie 3/5, Corazziego 4, Corazziego, Bielańska, Solidarności, Tłomackie 249,5
14 Przebudowa s.c. osiedlowej od trójnika przy bud. Różana 22/24 z przyłączem do budynku Różana 22/24 – Etap I: na terenie szkoły, do ul. Różana 154,0
15 Przebudowa osiedlowej s.c. w rejonie komory A-12/L-3 do komory A12/L4 wraz z przyłączami do bud. Łabiszyńska 23, 23A, Turmoncka 7, Toruńska 86 601,0
16 Przebudowa osiedlowej s.c. od trójnika przy budynku Narbutta 45 do budynków Kwiatowa 26, 28, 24A, 24B, Narbutta 47 179,5
17 Przebudowa s.c. osiedlowej za studzienką H-9/L-8/P-4/S-3 na odcinku pomiędzy budynkami Reymonta 16 i Żeromskiego 81 242,0
18 Przebudowa s.c. z komory O-28/L-4 do budynków przy ul. Dworkowej 2, 2A, 5, Puławskiej 51, Smetany 1 263,0
19 Przebudowa s.c. osiedlowej od studzienki ID-901 do budynków ul. Marszałkowska 116/122 i Zgody 13 73,0
20 Przebudowa s.c. osiedlowej z komory WP-18/L-6 do WP-18/L-6/P-1 /S-1 przy ul. Staniewickiej 388,2
maj 9, 2018
Ilość budowanej
sieci w metrach
1 Przebudowa przyłącza s.c. od studzienki H-18/P-6/S-4 do budynku przy ul. Szegedyńskiej 3
2 Przebudowy odcinka s.c. od komory SPS-3/L-3 w rejonie ulic Dobrej i Tamki do miejsca połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą preizolowaną
3 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory S-18/L-5 do budynków Nowy Świat 35 – oficyna prawa, Nowy Świat 35 – front, Nowy Świat 37, Nowy Świat 39 – oficyna poprzeczna, Nowy Świat – front, Nowy Świat 41, Nowy Świat 43
grudzień 20, 2017
Ilość budowanej
sieci w metrach
1 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory K-19/P-4/L-3/ST1 z przyłączem do budynku Garwolińska 8/10 104,0
2 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory A-24/L-2/S-2 do komory A-24/L-4 ul. Krasnobrodzka 283,0
3 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory K-35/L-5/P-2/L-1 do komory K-35/L-5/P-2/L-2 wzdłuż Umińskiego 158,5
4 Przebudowa przyłącza s.c. do budynku Grochowska 365 A 69,0
5 Przebudowa przyłącza s.c. od komory T-14A do budynku Słowackiego 45 79,0
6 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory K-12/K-1ST2 do bud.  Potockich 107 Potockich 111 158,0
7 Przebudowa s.c. od komory M-11 do komory M-12 OKĘCIE II 107,0
8 Przebudowa osiedlowej  s.c. z komory Uz-16 do Uz-16/PS7 z przyłączami do budynków przy ul. Służby Polsce 1 w 1, w 2 288,0
9 Przebudowa przyłącza s. c. od komory Pł-17/L-1do budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 27 56,0
10 Przebudowa s.c. osiedlowej między komorami K-39/L-5/L-1 i K-39/L-5/L-1/L-1 z przyłączem do budynku ul. Meissnera 6 199,5
11 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory U-25/PS-8 do bud. Mozarta 6A, 6B i 8 144,1
12 Przebudowa s.c. od komory CZ-27/L-1/L-3 do budynku przy ul. Myśliwiecka 8 45,0
13 Przebudowa przyłącza od komory S-37/L-1 do budynku przy ul. Chopina 10 37,5
14 Przebudowa s.c. osiedlowej od komory K-42/P1 do P-42/P2 wraz z przyłączami do budynków Afrykańska 7, 9;12; 12a;12b;12c; 12d;12e 741,5
15 Przebudowa s.c. od komory M-25 do M-27 ul. Bakalarska- etap I M-25 do M-26 251,5
16 Przebudowa przyłącza s.c. od komory A-24/L-1/S-1/PS-2 do budynku przy ul. Tokarza 2 41,0
17 Przebudowa magistrali „W” od wyjścia z EC Żerań do komory WP-33 wzdłuż ulicy Jagiellońskiej – zad. IV na odcinku od komory WP-6 do WP-3 427,5
18 Przebudowa magistrali „P” od wyjścia z EC Żerań do komory WP-33 wzdłuż ulicy Jagiellońskiej – zad. IV na odcinku od komory WP-6 do WP-3 391,0
19 Przebudowa magistrali „WP” od wyjścia z EC Żerań do komory WP 33 wzdłuż ulicy Jagiellońskiej – zad. V od komory WP-3 do EC-Żerań 1 930,0
20 Przebudowa s.c. osiedlowej za studzienką S-45/P-1A/PS-1 do budynków przy ul. Jaworzyńskiej 8, 6 ul. Mokotowskiej 13 i 15A 135,0
21 Przebudowa przyłącza do budynku Odlewnicza 8 60,0
22 Przebudowa s.c. osiedlowej do komory K-41/L-2 do K-41/L-3 przy Nubijskiej 3 52,0
Sieci Warszawy