Aspekty społeczne

Projekt jest przedsięwzięciem mającym istotny wpływ na zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych. Przedsięwzięcie jest niezmiernie oczekiwane przez społeczność Warszawy, ma to swoje źródło w potrzebie sprawiedliwej społecznie dla mieszkańców wszystkich krajów UE, bezawaryjnej dostawy ciepła z likwidacją różnic w dodatkowych kosztach ponoszonych ze względu na nadmierne straty na przesyle powodowane złym stanem technicznym rurociągów sieci niskoparametrowych zasilających poszczególne budynki z obecnych węzłów grupowych, nie gwarantującym stałej dostawy ciepła, co wywołuje niezadowolenie lokalnej społeczności,

Realizacja projektu jest przedsięwzięciem prorozwojowym polegającym na wymianie sieci sieci kanałowej prefabrykowanej na sieć preizolowaną, przyczyniającym się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Miasta Stołecznego Warszawy, które charakteryzuje się dużym rozwarstwieniem zamożności mieszkańców.

sss
Sieci Warszawy