Zakres projektu

Projekt „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap I” dotyczy modernizacji 19,32 km sieci ciepłowniczej, wykonanej przed laty w technologii kanałowej, posiadającej nieefektywną izolację termiczną, o średnicach od DN 32 do DN 700 na sieć wykonaną w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Długość odcinków sieci po modernizacji będzie wynosiła 19,67 km.
Sieci ciepłownicze, objęte Projektem, wybrano ze względu na ich pogorszony stan technicznych, wynikający z wieku oraz zastosowanej technologii.

Planowana inwestycja, będzie realizowana na terenie Miasta Stołecznego Warszawy i obejmie następujące dzielnice stolicy:

 • Bemowo,
 • Białołęka,
 • Bielany,
 • Mokotów,
 • Ochota,
 • Praga Południe,
 • Praga Północ,
 • Śródmieście,
 • Targówek,
 • Ursus
 • Ursynów,
 • Wawer
 • Wilanów,
 • Włochy,
 • Wola,
 • Żoliborz,

    Mapka z zaznaczonymi poszczególnymi lokalizacjami inwestycji.

Realizacja Projektu, polegającego na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć preizolowaną, pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie przesyłu oraz na spadek emisji CO2 w Warszawie i pozostałych zanieczyszczeń emitowanych w trakcie produkcji ciepła, w tym pyłu PM10, SO2, NOx i innych.

Projekt jest typową inwestycją w sieci ciepłownicze ukierunkowaną na zmniejszenie strat energii powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła, która w rezultacie prowadzi do poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego.

Sieć ciepłownicza wykonana będzie w technologii bezkanałowej, preizolowanej z instalacją alarmową do lokalizacji awarii i stanu zawilgocenia. Sieci wykonane w technologii preizolowanej, dla większości średnic, charakteryzują się znacznie mniejszymi stratami ciepła w porównaniu do technologii kanałowej.

Potrzeba realizacji Projektu wynika z działań mających na celu zachowanie ciągłości dostawy ciepła. Sieci ciepłownicze, objęte Projektem, wybrano ze względu na ich pogorszony stan technicznych, wynikający z wieku oraz zastosowanej technologii. Modernizacja tych odcinków sieci ciepłowniczej zapewni mniejszą jej awaryjność.

sss
Sieci Warszawy