Zakres projektu

Projekt „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap III” dotyczy modernizacji ok. 8 km sieci ciepłowniczej, wykonanej przed laty w technologii kanałowej, posiadającej nieefektywną izolację termiczną, o średnicach od DN 25 do DN 800 na sieć wykonaną w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Długość odcinków sieci po modernizacji będzie wynosiła 8,4 km. Sieci ciepłownicze, objęte Projektem, wybrano ze względu na ich pogorszony stan technicznych, wynikający z wieku oraz zastosowanej technologii.

Planowana inwestycja, będzie realizowana na terenie Miasta Stołecznego Warszawy i obejmie następujące dzielnice stolicy: 

  • Białołęka, 
  • Bielany, 
  • Mokotów,
  • Praga Południe,
  • Praga Północ, 
  • Śródmieście, 
  • Targówek, 
  • Ursynów, 
  • Wawer
  • Wola.

Realizacja Projektu, polegającego na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć preizolowaną, pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie przesyłu oraz na spadek emisji CO2 w Warszawie i pozostałych zanieczyszczeń emitowanych w trakcie produkcji ciepła, w tym pyłu PM10, SO2, NOx i innych. 

Projekt jest typową inwestycją w sieci ciepłownicze ukierunkowaną na zmniejszenie strat energii powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła, która w rezultacie prowadzi do poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego.

Sieć ciepłownicza wykonana będzie w technologii bezkanałowej, preizolowanej z instalacją alarmową do lokalizacji awarii i stanu zawilgocenia. Sieci wykonane w technologii preizolowanej, dla większości średnic, charakteryzują się znacznie mniejszymi stratami ciepła w porównaniu do technologii kanałowej.

Potrzeba realizacji Projektu wynika z działań mających na celu zachowanie ciągłości dostawy ciepła. Sieci ciepłownicze, objęte Projektem, wybrano ze względu na ich pogorszony stan technicznych, wynikający z wieku oraz zastosowanej technologii. Modernizacja tych odcinków sieci ciepłowniczej zapewni mniejszą jej awaryjność.